You are currently viewing Sådan bliver du en bedre kommunikatør som leder

Sådan bliver du en bedre kommunikatør som leder

Uanset om man taler i det private eller i virksomheder, så er god kommunikation en af de vigtigste nøgler til gode forhold. For at forblive succesfuld som virksomhed, er et godt forhold til kunder samt medarbejdere imellem væsentligt. Men det kan være svært at begribe hvad kommunikationstermen egentlig indebærer, så læs med her og bliv inspireret.

Kommunikation er et ord der dækker meget bredt. Man kan tale om intern kommunikation, ekstern kommunikation, virksomhedskommunikation, skriftlig og mundtlig kommunikation. Man kan også tale om kommunikation i parforhold, men her koncentrerer vi os om hvordan man kan forbedre kommunikation som leder i en virksomhed.

God eller dårlig kommunikation kan nemlig være med til at udvikle virksomheden den ene eller den anden vej. Som leder er det vigtigt at man sætter det gode eksempel og går forrest for at etablere en kultur hvor kommunikation er i højsædet. Det kan betyde at man følger med i computer nyheder for at forbedre kanalerne til ekstern kommunikation eller læser op på midler og metoder til bedre intern kommunikation.

Intern kommunikation

Hvordan virksomheden har det internt, har direkte effekt på hvordan den fremstår eksternt. Derfor er det en god idé at starte med at arbejde på den interne kommunikation, selvom man som leder kan fristes til at ville arbejde på den eksterne kommunikation og forbedre kundeforholdet. På mange måder vil den interne virksomhedskultur nemlig skinne igennem.

God intern kommunikation kan dækker over både skriftlig og mundtlig kommunikation. Det der bliver sagt og skrevet. Som leder kan for eksempel øve sig i at lytte og hør hvad medarbejderne sig når de ytrer deres tanker og idéer til afdelingsmøder eller en-til-en samtaler. Skriftlig kommunikation kan også inkludere hvad der bliver skrevet af tekster, mails og artikler på intranettet.

Konstruktiv feedback er også en del af den gode kommunikation. Det vil sige at man kan øve sig i at tage de svære samtaler når der skal gives feedback. Det er vigtigt at tænke over hvilke ord man bruger og hvad man signalerer – det er samtidig også vigtigt at være ærlig, også når det kommer til ens egne fejl som leder. En ærlig leder der kan indrømme sine egne fejl, skaber et positivt miljø med ærlighed og ydmyghed i centrum.

Ekstern kommunikation

Man kan tage nogle af de samme idéer fra forbedringen af den interne kommunikation og overføre dem til den eksterne kommunikation. Koncepter som ærlighed er mindst lige så vigtige når det kommer til kunderelationer og måden man kommunikerer ud og fremstiller sig selv på. I praksis kan ekstern kommunikation inkludere tekst, billeder, offentlige udtalelser og meget mere.

I sin kommunikation er det også vigtigt at man overvejer hvor ens kunder befinder sig digitalt, så man kan række ud til dem når det er nødvendigt. Sociale medier er et middel mange virksomheder for eksempel bruger at have en mere direkte kontakt til sine kunder. Uanset hvad, så er det vigtigt at overveje både hvordan man udtrykker sig verbalt og visuelt når det kommer til at fremstille virksomheden i det rigtige lys.