You are currently viewing Hvad er nonverbal kommunikation? 

Hvad er nonverbal kommunikation? 

Sproget er vores primære kommunikationsmiddel, og er derfor ikke af ligegyldig karakter. Hvordan vi kommunikerer, har afgørende betydning for, hvordan vi har det, hvordan vi afkoder hinandens følelser, samt hvordan, vi forstår hinanden. Alt det vi ikke siger med ord, siger vi med vores kroppe. Det er hvad, der kaldes nonverbal kommunikation. Med andre ord kan nonverbal kommunikation også oversættes til kropssprog. Har du svært ved at sætte ord på dine følelser, kan du altså udtrykke dine følelser med din krop, gestik og ansigtsmimik. 

For nogle vil det måske være svært at forstå, hvordan nonverbal kommunikation kan og skal forstås, hvorfor det giver god mening at tage et kig på menneskets bedste ven, hunden. Hund og mennesker taler ikke samme sprog, alligevel har vi let ved at forstå hinanden, men hvad skyldes det? Svaret er nonverbal kommunikation. 

Sig det uden ord 

Hunden er et ekstremt godt eksempel på, hvordan nonverbal kommunikation fungerer i praksis. En hund lader dig vide om den er glad, sulten eller fjendtlig gennem dens kropssprog, og du er sjældent i tvivl om, hvad hunden forsøger at fortælle dig.  

Hunden sender dig forskellige signaler ved at logre med halen, vise tænder eller gø, og på denne måde bliver du i stand til at afkode, hvad hunden siger uden at bruge ord. Beløn gerne din hund for denne adfærd ved at sørge for, at dens foder er i bedste kvalitet og opbevares korrekt, se mere her.  

Tager vi hunden som et konkret eksempel, bliver det tydeligt, hvordan nonverbal kommunikation kan have en stor betydning for, hvordan vi forstår hinanden, og hvordan vi udtrykker os. Og er du en af dem, der har lidt svært ved at sætte ord på dine følelser, bør du tænke på hunden. Præcis som en hund kan udtrykke sine følelser gennem nonverbal kommunikation, kan du nu gøre det samme.