Tidsregistreringssystem: Find en nem og sikker løsning

Den nye EU-lov, som påbyder virksomheder at registrere medarbejdernes arbejdstid gælder per 1. juli 2024. Det sætter virksomheder under pres for at finde og implementere et tidsregistreringssystem, der ikke blot lever op til lovkravene, men også er sikkert og nemt at bruge for både medarbejdere og ledelse. Hos Uni-tel har vi i samarbejde med Totalview udviklet et cloudbaseret tidsregistreringssystem, som kan tilgås fra både desktop og app, der gør hele affæren nem at gå til. Systemet er designet til at være brugervenligt og effektivt og rummer en række smarte funktioner.

Features i tidsregistreringssystem

• Én platform – giver både kollegaoverblik, tidsregistrering og telefoni
• Fleksibel løsning – kan bruges til forskellige brancher • Individuel tilpasning – også i forhold til overenskomster
• Et klik – nem ændring af tidsregistrering og regler for telefoni
• Realtids kollega-overblik – rummer både arbejdsdag, fravær, placering og opgaver
• Automatisk beregning – baseret på overenskomst beregnes flekstid, overtid, ferie mv. – altid synligt for medarbejderen
• Timeregnskab og økonomi – opdeling på aktiviteter, projekter og kunder
• Fleksible dag- og ugesedler
• Live-statistik for medarbejdere, ledere og administration
• Eksport af data – før alle tal direkte ind i lønsystemer via åbne API’er

Løsningen leveres på flere niveauer alt efter virksomhedens individuelle behov.

1. Den enkle løsning gør det nemt at komme hurtigt i gang. Tidsregistreringssystemet er en kombination af en app og desktop-software.

2. En integreret løsning løfter løsningen et niveau ved at smelte tidsregistreringssystemet sammen med jeres telefonsystem. På den måde behøver medarbejderne kun logge ind ét sted, når de møder om morgenen.

Brugervenligt tidsregistreringssystem

Brugervenlighed er afgørende, når virksomheder implementerer nye software-systemer. Ikke mindst, når der er tale om systemer, der som lovpligtige tidsregistreringssystemer er obligatoriske for stort at elle at bruge. Selv små barrierer kan få stor indvirkning på både effektivitet og medarbejdertilfredshed samt korrekthed og fuldstændighed af indrapporteringen.

Brugervenlige timeregistreringssystemer kan bl.a. hjælpe til:

Hurtig læring: Reduceret læringskurve, hvilket betyder, at medarbejderne hurtigt kan tage systemet i brug uden omfattende kurser mv.

Tidsbesparelse: Intuitive interfaces og nem navigation sparer tid ved daglige opgaver.

Færre frustrationer: Et system, der er nemt at forstå og bruge, mindsker frustration blandt medarbejderne og kan – set i sammenhæng med hele det digitale økosystem – øge den tilfredshed i virksomheden

Reduceret fejlfrekvens: Et brugervenligt system reducerer naturligt risikoen for brugerfejl, fordi funktionerne er designet til at være intuitive og nemme at anvende korrekt.

Bedre complaince: Brugervenlige systemer gør det lettere for virksomheder at overholde lovgivning og interne politikker – i dette tilfælde reglerne for tidsregistrering. Ved at fokusere på brugervenlighed kan virksomheder altså ikke blot sikre en glidende overgang til det nye tidsregistreringssystem, men også opnå betydelige fordele i form af øget effektivitet, medarbejdertilfredshed og korrekthed.

Mere info om tidsregistreringssystemer

Find mere information om både teknologi og lovgivning i forhold til tidsregistrering på Uni-tel.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *