Hvad er Pest-modellen

Indledning

Pestmodellen er et værktøj, der anvendes til makroøkonomisk analyse og som kan bistå virksomheder med at forstå de ydre miljøfaktorer, de står overfor. Modellen gør det også muligt at identificere de muligheder og trusler, som de ydre forhold kan resultere i. Dette kan være centralt i forhold til strategisk planlægning, forretningsudvikling og produktudvikling.

Hvad består pestmodellen af?

Pestmodellen er en forkortelse for de fire største faktorer i det eksterne miljø, som virksomheder skal tage højde for: Politiske forhold (P), Økonomiske forhold (E), Sociale forhold (S) og Teknologiske forhold (T).

Hver af disse komponenter repræsenterer et specifikt område af det eksterne miljø, som enhver virksomhed opererer indenfor.

Politisk analyse

Den politiske analyse i pestmodellen undersøger politikets indflydelse på virksomhedens drift. Her kigges der på ting som regeringspolitik, skatteregler, lovgivning, regulering og ny lovgivning.

Økonomisk analyse

Den økonomiske analyse kigger på de overordnede økonomiske forhold, der påvirker virksomheden. Disse kan inkludere inflation, renter, skatteforhold, lønudvikling, arbejdsløshedsgraden, bistand til erhvervet og meget mere.

Social analyse

Social analyse ser på samfundets karakter og dets påvirkning på virksomhedens drift. Her kigger en virksomhed på ting som demografiske ændringer, ændringer i forbrugeradfærd, livsstil og attitudeskift i samfundet.

Teknologisk analyse

Mens teknologisk analyse ser på, hvordan teknologiske ændringer og udviklinger påvirker en virksomheds drift og vækst. Dette kan omfatte nye opdagelser og udviklinger, kommunikationsteknologi, software, hardware, robotteknologi og meget mere.

Brugen af pestmodellen

Pestmodellen kan bruges af virksomheder til at forstå det ydre miljø, de arbejder indenfor, og dermed navigere bedre i en ofte kompleks og turbulent verden. Faktorerne i pestmodellen kan hjælpe virksomheden med at identificere muligheder og trusler og indarbejde disse i virksomhedens strategiske planlægning.

For at få en dybere forståelse for pestmodellen, kan du læse mere om analysen på Erhvervsfronten.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *